gebouw-smeets-gijbels

Kinderen

Opstellen van een ouderschapsplan

Bij een echtscheiding zijn er afspraken nodig over de kinderen. Wie zorgt voor hen, hoeveel dagen per week verblijven zij bij ieder van de ouders? Waar wonen de kinderen? Hoe vaak zien de kinderen de ouder waar ze niet wonen? Wie mag met ze op vakantie en wanneer? Wie van de ouders betaalt wat voor de kinderen? Wie betaalt hun studie? Wie van de ouders neemt welke beslissingen over de kinderen, bijvoorbeeld over hun opleiding en over hun medische verzorging, etc. 

Bovengenoemde afspraken worden, voor zover ze betrekking hebben op minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar), vastgelegd in een ‘ouderschapsplan'. Het is nodig daar ook de kinderen bij te betrekken. Het ouderschapsplan moet bij de rechtbank worden ingediend, samen met het verzoek tot echtscheiding.

Wanneer er geen ouderschapsplan is of het ouderschapsplan niet aan de eisen voldoet die de wet stelt, wordt de behandeling van het echtscheidingsverzoek niet-ontvankelijk verklaard of aangehouden. Ook van ouders die niet met elkaar zijn getrouwd, wordt verwacht dat zij een ouderschapsplan opstellen.

Kinderalimentatie

De kosten van de kinderen worden aan de hand van een tabel berekend. Aan de hand van het netto besteedbaar inkomen van het gezin tijdens het huwelijk, de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen wordt vastgesteld welk bedrag de kinderen maandelijks nodig hebben. Deze tabel is te vinden in de cijfers die behoren bij het NVvR-rapport Alimentatienormen (ook wel genaamd de ‘Tremanormen' of het ‘Tremarapport'). Het rapport en de bijbehorende cijfers worden halfjaarlijks gepubliceerd op de website www.nvvr.org.

Ouders moeten naar draagkracht bijdragen in de berekende kosten van de kinderen. Deze onderhoudsverplichting eindigt op het moment dat de kinderen de 21-jarige leeftijd bereiken. Voor meerderjarige kinderen van 21 jaar en ouder geldt dat zij alleen aanspraak kunnen maken op een bijdrage in hun levensonderhoud indien zij behoeftig zijn.

De kinderalimentatie is voor de betalende ouder aftrekbaar, mits er een minimaal bedrag per kwartaal per kind wordt betaald. Zie voor de bedragen www.belastingdienst.nl. Voor de ontvangende ouder is de kinderalimentatie onbelast.

Van belang is dat de kinderalimentatie jaarlijks per 1 januari moet worden geïndexeerd met een door de Minister van Justitie vast te stellen percentage. Op de website www.alimentatie-indexatie.nl is dit percentage terug te vinden en daar kan een eventuele achterstand in de betalingen gemakkelijk worden berekend.

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kan voor de inning van achterstallige kinderalimentatie zorgen (www.lbio.nl).

       

SmeetsGijbels Amsterdam

Postbus 78067
1070 LP Amsterdam
Jacob Obrechtstraat 70
1071 KP Amsterdam
T +31 (0)20 574 77 22
F +31 (0)20 574 77 33
info@smeetsgijbels.com

SmeetsGijbels Rotterdam

Postbus 1629
3000 BP Rotterdam
Westersingel 84
3015 LC Rotterdam
T +31 (0)10 266 66 66
F +31 (0)10 266 66 55
E info@smeetsgijbels.com

logo fas
logo voh
logo iafl
logo mfi
logo kidsrights