gebouw-smeets-gijbels

Erfrecht: adviseren en procederen

Ook voor geschillen op het gebied van erfrecht heeft SmeetsGijbels specialisten. Als partijen nog met elkaar kunnen overleggen kan SmeetsGijbels u als mediator bijstaan. Als overleg niet mogelijk is en de rechter moet beslissen, kunnen wij u als advocaat terzijde staan.

Adviseren en procederen in opengevallen nalatenschappen

Bij het openvallen van een nalatenschap kunnen diverse vragen en problemen rijzen, zoals:

  • zuivere of beneficiaire aanvaarding dan wel verwerping van een nalatenschap;
  • afwikkeling en verdeling van een nalatenschap;
  • beroep doen op een legitieme portie;
  • beroep doen op een wilsrecht;
  • ongedaan maken van een wettelijke verdeling of ouderlijke boedelverdeling;
  • inbreng van schenkingen in de nalatenschap;
  • uitbetaling van schenkingen op papier;
  • ontslag van een executeur;
  • vernietiging van een testament;
  • controle van de door de executeur of notaris verrichte afwikkeling van de nalatenschap.

Omdat voorkomen beter is dan genezen, kunnen de advocaten van SmeetsGijbels u bij de te nemen beslissingen met advies terzijde staan. Daarmee zal steeds zoveel mogelijk geprobeerd worden om in overleg met alle erfgenamen tot een respectvolle afwikkeling van de nalatenschap te komen.

Nalatenschapsmediation

Erfrecht leent zich goed voor mediation. Geschillen bij erfrecht hebben vaak achterliggende (emotionele) oorzaken. Omdat de erfgenamen vaak familieleden van elkaar zijn, wil men bij voorkeur niet in een gerechtelijke procedure terechtkomen. Om deze en andere redenen valt ook in erfrechtzaken een minnelijke regeling te prefereren boven een vonnis van de rechter. Mediation is dan een uitstekend middel om tot een minnelijke regeling te komen.
In nalatenschapsmediation is aandacht voor achterliggende problemen en onderlinge verhoudingen, daar waar het in gerechtelijke procedures vaak alleen om het juridische topje van de ijsberg gaat.

Procederen over de nalatenschap

Als overleg tussen de erfgenamen niet mogelijk is, kunnen de advocaten van SmeetsGijbels u in de gerechtelijke procedure begeleiden. Wij behartigen uw belangen in de procedure teneinde een goede uitspraak van de rechter te krijgen.

Advies vóór overlijden

Veel problemen tussen erfgenamen zijn te voorkomen als de erflater in een testament goed regelt wart er met zijn (toekomstige) nalatenschap moet gebeuren. De advocaten van SmeetsGijbels kunnen u adviseren en begeleiden bij het opstellen van een deugdelijk testament en het opstellen of zelfs wijzigen van huwelijksvoorwaarden, zodat daar voor de toekomst rekening wordt gehouden met de situatie na overlijden.

       

SmeetsGijbels Amsterdam

Postbus 78067
1070 LP Amsterdam
Jacob Obrechtstraat 70
1071 KP Amsterdam
T +31 (0)20 574 77 22
F +31 (0)20 574 77 33
info@smeetsgijbels.com

SmeetsGijbels Rotterdam

Postbus 1629
3000 BP Rotterdam
Westersingel 84
3015 LC Rotterdam
T +31 (0)10 266 66 66
F +31 (0)10 266 66 55
E info@smeetsgijbels.com

logo fas
logo voh
logo iafl
logo mfi
logo kidsrights