gebouw-smeets-gijbels

Verdeling van boedels en afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

Als de echtgenoten niet vóór of tijdens hun huwelijk bij de notaris zijn geweest om huwelijkse voorwaarden te maken, dan zijn zij gehuwd in gemeenschap van goederen. Dat betekent in grote lijnen dat de echtgenoten ieder de helft van het vermogen krijgen dat bij het einde van het huwelijk aanwezig is. Denk aan: de woning, de inboedel, verzekeringspolissen, auto's, saldi op bankrekeningen, aandelen e.d., maar ook de schulden, zoals een hypothecaire lening. Ook erfenissen en schenkingen van bijvoorbeeld ouders vallen in de huwelijksgemeenschap, tenzij er een testament is waarin is bepaald dat dit niet zo is.

Huwelijkse voorwaarden

Als de echtgenoten huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt, dan moet worden beoordeeld wat de echtgenoten volgens die voorwaarden aan elkaar verschuldigd zijn. Alle huwelijkse voorwaarden zijn anders.

Veelvoorkomend is een combinatie van een ‘uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen' en een periodiek of finaal verrekenbeding. Aan het einde van het huwelijk moeten de echtgenoten dan alsnog de waarde van bepaalde vermogensbestanddelen met elkaar verrekenen. Als een echtgenoot tijdens het huwelijk schenkingen en/of nalatenschappen heeft ontvangen, is het goed om de bewijsstukken op te zoeken. Er moet worden beoordeeld of het geschonken of geërfde vermogen privé is gebleven, of gemeenschappelijk is geworden.

Omdat de tekst van huwelijkse voorwaarden soms niet helemaal duidelijk is, komt het bij een echtscheiding regelmatig aan op de vraag wat nu precies de bedoeling van de echtgenoten was bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden. Het is daarom goed om op zoek te gaan naar de (concept)stukken van de notaris en de toelichting daarop.

Ook de redelijkheid en billijkheid spelen een steeds belangrijkere rol bij de beslissing die de rechter neemt wanneer partijen het zelf niet eens zijn over de uitleg van hun huwelijkse voorwaarden.

       

SmeetsGijbels Amsterdam

Postbus 78067
1070 LP Amsterdam
Jacob Obrechtstraat 70
1071 KP Amsterdam
T +31 (0)20 574 77 22
F +31 (0)20 574 77 33
info@smeetsgijbels.com

SmeetsGijbels Rotterdam

Postbus 1629
3000 BP Rotterdam
Westersingel 84
3015 LC Rotterdam
T +31 (0)10 266 66 66
F +31 (0)10 266 66 55
E info@smeetsgijbels.com

logo fas
logo voh
logo iafl
logo mfi
logo kidsrights